Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til arbejdsfastholdelse i nuværende virksomhed, eller til at personen kommer ind på arbejdsmarkedet.

Revalidering kan ske som omplacering, forrevalidering (afklarede forløb/kurser, arbejdsprøvning), optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere, kompetencegivende uddannelse eller hjælp til selvstændig virksomhed.

Under forrevalidering bevarer man sin hidtidige økonomiske ydelse (f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge).

Når revalidering iværksættes efter en erhvervsplan, får man en særlig revalideringsydelse, evt. som løntilskud til arbejdsgiveren eller som tilskud til forsørgelse ved start af selvstændig virksomhed.

Revalideringen skal tilrettelægges i samarbejde med revalidenden, så tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger.