Regnskab 2014.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27.april 2015 kommunens regsnkab 2014.

Du kan læse regnskabet og ledelsespåtageningen på nedestående link.

Borgmesterens og kommunaldirektørens erlæring om regnskabet

Ledelsespåtegning

Læsø Kommunes realiserede i 2014 et driftsunderskud på kr. 1.343.000.

Der var for budget 2014 indregnet et driftsunderskud på kr. 3.700.000. Det betyder med andre ord, at regnskabet udviser et forbedret driftsresultat på kr. 2.536.000.

Du kan læse det samlede regnskab på nedenstående link

Regnskab 2014