Børn og unge kan i lighed med voksne få anonym og gratis råd og vejledning.

Der er ingen aldersgrænse, og der kræves ikke samtykke fra forældrene.

Rådgivningen må ikke røbes for forældrene eller andre og bliver ikke registreret eller noteret.

Henvendelse kan ske til socialrådgiver, telefonisk eller personligt.