Igennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i et projekt med at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning af såvel mobil- som bredbånd i regionen.

BRN bestyrelsen vedtog på sit møde d. 5. februar 2016 at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse‘.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2016 de udarbejdede politikker.

 

Mastepolitik: