Byggeansøgninger skal søges digitalt

Læsø kommune vil for at sikre en bedre og mere ensartet behandling af alle borgerne i kommunen nu lade alle byggeansøgninger gå igennem den digitale Miljøportal ’Byg og Miljø’

Dette gøres i henhold til digitaliseringskrav og til gældende lovgivning, Bygningsreglement BR18 § 9.

Eksempler på områder der skal søges digitalt er:

  • Byggeri
  • Nedrivning
  • Arrangementer
  • Jordflytninger
  • Nedsivningsanlæg
  • Jordvarmeanlæg
  • Solcelleanlæg
  • Søer
  • Miljøsager
  • Plansager