Læsø Kommune har ikke et by- eller kommunevåben - Læsø Kommune har et segl.

Historien bag Læsøfolkets segl er, at Læsøfolkets Segl - Læsø Kommune - hænger en ring.
Kongen på billedet er Knud den Hellige (1042 - 1086)


 

Væggen bag kongen er dækket af roser og kors. Denne form for ornamentik tyder på, at seglet stammer midten af 1300 tallet.
Seglet ligner et såkaldt gildesegl, og det antages, at nogle skippere og bolsmænd på Læsø engang slog sig sammen i et Sct, Knudsgilde til fælles hjælp og beskyttelse.
Deres segl er så efterhånden blevet til Landets eget segl.
Netop sådan omtales seglet i senere skrifter.
Der er altså ikke tale om et myndighedssegl, men om et segl, som de menige læsøboer brugte, når de henvendte sig til kongen og øvrighederne.
Et sådan segl på en skrivelse gav ordene større vægt. Selveste Knud den Hellige stod bag deres henvendelse.

Der findes gamle dokumenter med seglet, og i en retssag fra 1668 ville myndighederne have, at de menige læsøboer skulle aflevere deres segl til landfogeden, men det blev der ikke noget ud af.
I 1894 købte Nationalmuseet seglet for kr. 25 af daværende sogneråd, som nu var folkets forsamling. Til gengæld fik Læsø en nøjagtig kopi i metal.
Denne kopi er desværre forsvundet.