Folkeskoleloven bestemmer i § 5 stk. 7 og § 30 a, at børn fra andre EU-lande har ret til modersmålsundervisning - altså undervisning i deres "andet sprog".

Det gælder også børn, hvor kun den ene af forældrene er statsborger i en andet EU-land.

Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt, før en kommune er forpligtet til at tilbyde undervisningen.

Den væsentligste drejer sig om antallet af elever med samme "andet sprog", der ønsker at få tilbudt undervisningen.

Hvis elevtallet er under 12 skal kommunen ikke selv forestå undervisningen, men skal henvise til andre kommuner i regionen, hvor den pågældende undervisning tilbydes. Hvis den overhovedet tilbydes indefor regionen.

Læsø Kommune har i dag ingen modersmålsundervisning.

I tilfælde af et ønske om at få tilbudt modersmålsundervisning kan henvendelse ske til Læsø Skoles kontor, telefon 98 49 15 66 eller til Social- og Kulturforvaltningen på Læsø Kommune, telefon 9621 3000.