De nordjyske kommuner blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenetværk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”.  

Det betyder at de 11 nordjyske kommuner i perioden 2016 til 31. december 2021 kan lave forsøg med beskæftigelsesindsatsen.

For at kunne iværksætte konkrete forsøg skal kommunerne ansøge om dette. Der skal udarbejdes ansøgninger, der sendes til Økonomi og Indenrigsministeriet, og hvis regeringen godkender forsøgene, sættes de frem for Folketinget til lovbehandling. Jævnfør bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af frikommuneforsøg, skal frikommunevedtægterne være tilgængelige på kommunens hjemmeside, disse findes herunder: