De nordjyske kommuner blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenetværk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”.  

Det betyder at de 11 nordjyske kommuner i perioden 2016 til 31. juli 2020 kan lave forsøg med beskæftigelsesindsatsen.

For at kunne iværksætte konkrete forsøg skal kommunerne ansøge om dette. Der skal udarbejdes ansøgninger, der sendes til Økonomi og Indenrigsministeriet, og hvis regeringen godkender forsøgene, sættes de frem for Folketinget til lovbehandling. Jævnfør bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af frikommuneforsøg, skal frikommunevedtægterne være tilgængelige på kommunens hjemmeside, disse findes herunder:  

Kapitel 1: Igangværende forsøg

Iværksætteri for dimittender

Forsøgstitel:

Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø ønsker med dette forsøg, at understøtte at ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse mens de  arbejder med deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige, der udvælges til forsøget, allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.

Målgruppen er ledige dimittender på dagpenge omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§ 7 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgstitel:

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Rammen for forsøget er at kommunen har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens situation og med fokus på motivation og empowerment. Det betyder ikke, at kommunen ønsker at afholde færre samtaler, men derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.

Målgruppen er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1, Jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,2, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,3 og Borgere i Ressourceforløb omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,11

Forsøgshjemmel:

§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på kommunalbestyrelsesmøde 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige

Forsøgstitel:

Fleksible rammer for uddannelse

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.

Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§§ 9-10 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Kapitel 1: Igangværende forsøg Iværksætteri for dimittender

Iværksætteri for dimittender

Forsøgstitel:

Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø ønsker med dette forsøg, at understøtte at ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse mens de arbejder med deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige, der udvælges til forsøget, allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.

Målgruppen er ledige dimittender på dagpenge omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§ 7 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgstitel:

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Rammen for forsøget er at kommunen har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens situation og med fokus på motivation og empowerment. Det betyder ikke, at kommunen ønsker at afholde færre samtaler, men derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.

Målgruppen er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1, Jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,2, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,3 og Borgere i Ressourceforløb omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,11

Forsøgshjemmel:

§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på kommunalbestyrelsesmøde 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige

Forsøgstitel:

Fleksible rammer for uddannelse

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.

Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§§ 9-10 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager

Forsøgstitel:

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Forsøgsperiode:

1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes læge til brug i den første opfølgningssamtale, hvis der allerede ligger tilstrækkelig helbredsoplysninger i sagen til brug for vurdering af den enkeltes muligheder for arbejde og eventuelle skånehensyn.

Forsøgshjemmel:

§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social-og Kulturudvalgsmøde den 12.9.2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Rehabiliteringsteams

Forsøgstitel:

Rehabiliteringsteams

Forsøgsperiode:

1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg være fritaget for at sager om første jobafklaringsforløb behandles på rehabiliteringsteams, når det vurderes, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Derudover kan kommunerne med forsøget forelægge sager om vurdering af ressourceforløb, visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension uden at indhente lægeattest, hvis det vurderes at kommunen allerede har tilstrækkelig helbredsoplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen på rehabiliteringsmøderne.

Forsøgshjemmel:

§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social- og Kulturudvalgsmødet den 12.9.2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Kapitel 1: Igangværende forsøg

Iværksætteri for dimittender

Forsøgstitel:

Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø ønsker med dette forsøg, at understøtte at ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse mens de arbejder med deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige, der udvælges til forsøget, allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.

Målgruppen er ledige dimittender på dagpenge omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§ 7 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgstitel:

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Rammen for forsøget er at kommunen har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens situation og med fokus på motivation og empowerment. Det betyder ikke, at kommunen ønsker at afholde færre samtaler, men derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.

Målgruppen er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1, Jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,2, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,3 og Borgere i Ressourceforløb omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,11

Forsøgshjemmel:

§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på kommunalbestyrelsesmøde 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige

Forsøgstitel:

Fleksible rammer for uddannelse

Forsøgsperiode:

1. juli 2017- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.

Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel:

§§ 9-10 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager

Forsøgstitel:

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Forsøgsperiode:

1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes læge til brug i den første opfølgningssamtale, hvis der allerede ligger tilstrækkelig helbredsoplysninger i sagen til brug for vurdering af den enkeltes muligheder for arbejde og eventuelle skånehensyn.

Forsøgshjemmel:

§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social-og Kulturudvalgsmøde den 12.9.2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Rehabiliteringsteams

Forsøgstitel:

Rehabiliteringsteams

Forsøgsperiode:

1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn/Læsø vil med dette forsøg være fritaget for at sager om første jobafklaringsforløb behandles på rehabiliteringsteams, når det vurderes, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Derudover kan kommunerne med forsøget forelægge sager om vurdering af ressourceforløb, visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension uden at indhente lægeattest, hvis det vurderes at kommunen allerede har tilstrækkelig helbredsoplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen på rehabiliteringsmøderne.

Forsøgshjemmel:

§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social-og Kulturudvalgsmøde den 12.9.2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager

Forsøgstitel:

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Forsøgsperiode:

1. januar 2018- 31. juli 2020.

Forsøgsindhold:

Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes læge til brug i den første opfølgningssamtale, hvis der allerede ligger tilstrækkelig helbredsoplysninger i sagen til brug for vurdering af den enkeltes muligheder for arbejde og eventuelle skånehensyn. Under forsøget vil der blive taget stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ285 eller der skal

indhentes f.eks. journaloplysninger fra behandlende instans samt statusattester i stedet for LÆ285 i de

tilfælde, hvor det giver mening.

Forsøgshjemmel:

§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social-og Kulturudvalgsmøde den 12.9.2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation

Forsøgstitel:

Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18. måneder

Forsøgsperiode:

1. juli 2018- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Med forsøget ønsker kommunen at fravige kravet om forudgående ledighed inden ansættelse i et offentligt job med løntilskud eller som jobrotationsvikar i både offentlige og private virksomheder. Formålet er, at understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledighedsforløbet med henblik på hurtigst muligt at komme i varig beskæftigelse.

Ved bevilling af et offentligt løntilskud inden borger har 26 ugers sammenlagt/sammenhængende ledighed er det en betingelse, at personen

 1. har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, som personen ikke har anvendt de sidste 5 år, og personen gerne vil tilbage til sit faglige område eller afprøve et nyt område,
 2. har skånehensyn, der bevirker, at personen vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, personen er uddannet til,
 3. er i risiko for langtidsledighed, vurderet på baggrund af det udfyldte forberedelsesskema på Jobnet, eller
 4. er omfattet af lovens § 2, nr. 1, og enten er dimittend eller har en forudgående periode på sygedagpenge eller med jobafklaringsforløb.

Forsøget gælder for følgende målgrupper:

Løntilskud:

 1. Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
 2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
 3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
 4. Sygemeldte (§ 2, nr. 5)
 5. Selvforsørgende (§ 2, nr. 10)
 6. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)
 7. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 13)

Jobrotationsvikariat:

 1. Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
 2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
 3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
 4. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)
 5. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 13)

Forsøgshjemmel:

Forsøget har hjemmel i følgende:

§§ 16 og 17 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23. maj 2018

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social- og Sundhedsudvalget d. 12.09.2017 samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Forlængelse af ressourceforløbssag

Forsøgstitel:

Forlængelse af ressourceforløbssag

Forsøgsperiode:

1. juli 2018- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Med dette forsøg kan kommunen uden at forelægge sagen for kommunens rehabiliteringsteam forlænge et ressourceforløb i op til 12 måneder af hensyn til borgernes muligheder for at gennemføre allerede planlagte indsatser i ressourceforløbet. Det er en betingelse, at borgeren ønsker en forlængelse for ressourceforløbet, og at kommunen forud for forlængelse vurderer, at borgeren ikke er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension.

Forsøgshjemmel:

Forsøget har hjemmel i følgende:

§ 21 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23. maj 2018.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på Social- og Sundhedsudvalget d. 12.09.2017 samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Fritagelse for at indhente LÆ265 i visse sager om jobafklaring

Forsøgstitel:

Fritagelse for at indhente LÆ265 i visse sager om jobafklaring.

Forsøgsperiode:

1. juli 2018- 30. juni 2020.

Forsøgsindhold:

Målet er, at antallet af LÆ 265 helbredserklæringer kan formindskes. Dermed kan sagsbehandlingstiden afkortes i sager, der skal behandles på rehabiliteringsmødet til gavn for sygemeldte i Jobafklaringsforløb.

Overordnet set skal det være fagligt begrundede valg der skal afgøre, hvilke helbredsmæssig dokumentation der kan belyse en borgers sag tilstrækkeligt. Nogle kommuner vil endvidere kunne opleve en reduktion af udgifter til lægeattester uden at gå på kompromis med kvaliteten i beslutningsgrundlaget og de praktiserende læger vil spare på ressourcerne til gavn for patienterne.

Formålet er at skabe et bedre flow i borgerens sag, hvor borgeren ikke unødigt skal til undersøgelse hos egen læge, hvis der i forvejen er tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger til at kunne afdække borgerens sundhedsmæssige tilstand, samt at praktiserende læger ikke skal bruge unødvendig tid på lægeattestarbejde, hvilket er særligt vigtigt i områder med generel lægemangel.

Forsøgshjemmel:

Forsøget har hjemmel i følgende:

§ 15 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23. maj 2018.

Forsøgsbeslutning:

Deltagelse i forsøget er besluttet på besluttet på Kommunalbestyrelsen d. 26.2.2018 samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).