Hvis en nært pårørende får en demenssygdom, kan de nærmeste opleve, at der sker store forandringer i hverdagen. Fremtiden ser pludselig også helt anderledes ud. De fleste i den situation vil, på et eller andet tidspunkt i forløbet, opleve følelser der er svære at håndtere.

Det kan være svært for selv nær familie og gode venner at håndtere den nye situation. Mange med en dement pårørende oplever faktisk at miste kontakten til mennesker tæt på. Sygdommen og de konsekvenser, den har for hverdagen er i sig selv er svær nok. At opleve sit netværk smuldre pga. sygdommen gør kun ondt værre.

Det er vigtigt som pårørende til en dement at tilstræbe, at holde fast i sit eget liv. Blandt andet at holde fast i gamle interesser. Det er også vigtigt at have tid til at være sammen med andre.

På Læsø er der en støttegruppe for pårørende til mennesker med demens. Formålet med gruppen er, at give pårørende til mennesker med demens, mulighed for socialt samvær med andre ligestillede i trygge omgivelser.

I gruppen, gives mulighed for at dele frustrationer, men også ideer til, hvordan en hverdag med en dement tæt på, kan fungere bedst muligt.

Gruppen mødes en gang om måneden og ledes af Wenche Hestad, Demens- og Psykiatrisygeplejerske og Inge Gadegaard