Image

Læsø Kommune har den 25. oktober 2010 vedtaget nye vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb på Læsø. 

Du kan finde et kort med vandløbene, både offentlige og private på LæsøGIS. Tryk  her.

Hvis du vil klage over vandløbsforhold, kan du finde et   klageskema her.

Offentlige vandløb

Kommunens vandløbsregulativer findes herunder.

 

Private vandløb

Det er lodsejerens forpligtelse at vedligeholde et privat vandløb.
Mange vandløb og grøfter på Læsø er efter 2014 blevet nedklassificeret fra offentlige til private vandløb.

Du kan læse en vejledning om vedligeholdelsesforpligtelsen på nedenstående link:

Information om vedligehold af private, åbne vandløb