Grundlovsceremoni

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Læsø Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret.

Om ceremonien

Læsø Kommune afholder Grundlovsceremoni mandag den 12. oktober kl. 11.00

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Læsø Kommunalbestyrelse har besluttet, at Borgmesteren forstår grundlovsceremonien.

Tilmelding

Ønsker du at deltage i Grundlovsceremonienmandag den 12. oktober 2020 i Læsø Kommune, skal du tilmelde dig enten ved at skrive en digital besked fra din e-Boks eller ringe til Borgerservice på telefon 9621 300 / 9621 3073.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. september 2020 kl. 10.00. Du modtager herefter en tilmeldingsbekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding. Det er alene borgere, der er optaget på relevant lov om indfødsret, og som er bosat i Læsø Kommune, der kan deltage i Grundlovsceremonien.

OBS! Hvis du to dage efter din tilmelding ikke har fået en kvittering i din e-Boks, må du meget gerne kontakte Borgerservice på telefon 9621 3000 / 9621 3073.

Hvad skal du medbringe

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først må underskrive blanketten ved Grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om grundlovsceremonien på udlændinge og integrationministeriets hjemmeside

Du er altid velkommen til at kontakte Borgerservice hvis du har spørgsmål til Grundlovsceremonien.