Et rehabiliteringsforløb tilbydes borgere med diagnosticeret KOL, Diabetes Mellitus Type 2, hjerte-kar sygdom, cancer eller en kombination heraf.

Formålet med tilbuddet er at tilbyde borgeren et forløb, der er tilpasset den enkelte borgers diagnose, behov og motivation. Der er løbende optag på tilbuddet. En del af modulerne vil borgeren straks kunne starte på, mens andre vil starte efter fastlagte tidspunkter.

Borgeren henvises fra sygehus eller almen praksis. Sundhedskoordinator indkalder herefter til individuel sundhedsfremmesamtale og fungerer som borgerens kontaktperson. I sundhedssamtalen definerer borgeren i samarbejde med sundhedskoordinatoren problemstillinger/arbejdsområder og motivation. I samarbejde udvælges hvornår hvilke moduler er relevante, hvorved rehabiliteringsforløbet planlægges.

Sundhedskoordinator er tovholder for rehabiliteringsforløbet. Desuden tilknyttes fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejesker efter behov. Herudover samarbejdes med eksterne kontakter såsom rygestopvejleder og klinisk diætist.

Du kan læse mere om forløbene på sundhed.dk: