Har du  spørgsmål om dine skattesager, bør du kontakte SKAT eller selv finde svaret på SKATs hjemmeside http://www.skat.dk/.

Hvis du skal have ændret dit skattekort eller har spørgsmål til årsopgørelsen, selvangivelsen eller forskudsregisteringen, bør du henvende dig til SKAT på telefon 72221818 eller via SKATs hjemmeside.

Læsø Kommunes borgerservice kan ikke rådgive dig om din SKAT, men kan godt hjælpe dig med selvbetjeningsløsninger på  https://www.tastselv.skat.dk/

Med Skat tast selv kan du ændre din forskudsregistrering ved hjælp af den pinkode, som står på dit forskudsskema eller med din NemID. Du kan også se, hvad din ejendom er værd, beregne din skat og meget mere.