Sundhedskoordinatoren ansvarlig for sundhedsfremme og forebyggelse i Læsø Kommune.
Det kan f.eks. være inden for områder som rygestop, KRAM-kampagner eller tilbud til borgere med kronisk sygdom.
Desuden deltager kommunen i samarbejdet mellem de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland indenfor forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Ideer til tiltag inden for forebyggelsesområdet modtages på sundhed@laesoe.dk eller telefon 4013 9336.