Erhvervsdrivende har mulighed for at indhente refusioner på forskellige ydelser, der er udbetalt til medarbejdere i forbindelse med sygom, barsel osv.

Naturligvis har selvstændige også ret til sygedagpenge.

Du skal søge om disse ydelser og refusioner. Læs mere herunder.

Dagpenge ved sygdom

Dagpenge ved sygdom ydes til personer med lønindtægt eller selvstændig erhvervsindtægt. Personer, der får sygedagpenge ud over 8 uger, udgør en særlig målgruppe. Her ydes der en tæt og hurtig opfølgning.

Det er en forudsætning for udbetaling af dagpenge ved sygdom, at man medvirker aktivt i forbindelse med opfølgning og at man giver oplysning om alle relevante forhold.

I forbindelse med sagsbehandling og udbetalingen af dagpenge anvendes en del blanketter og skemaer, som udfyldes dels af dagpengemodtageren, arbejdsgiveren og/eller a-kassen.
Disse skemaer findes på NemRefusion, som du linker til nedenstående:

NemRefusion

Fra den 1. december 2012 er det Udbetaling Danmark, der tager sig af barseldagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk/nemrefusion. Det er også her, Virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

I kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt. 

Ny, offentlig myndighed tager sig af refusion af barseldagpenge
Det er ikke længere jeres kommune, der står for refusion af barseldagpenge. Fra den 1. december 2012 er det den nye, offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, der tager sig af opgaven.

Hvis I har brug for hjælp

Har I spørgsmål om refusion af barseldagpenge, er der hjælp at hente på Virk.dk/nemrefusion - her kan I:

* få svar på de oftest stillede spørgsmål
* se, hvilke frister I som arbejdsgiver skal overholde
* se videoer med øvelsesvejledninger til Virk.dk  

I kan også kontakte Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, der tager sig af barselsdagpenge

Refusion af barselsdagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk (nyt vindue). Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Læs mere om barselsfravær og refusion for:

I kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt.

Hvis I har brug for hjælp

Har I spørgsmål om refusion af barselsdagpenge, er der hjælp at hente på Virk.dk/barselsdagpenge - her kan I:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister I som arbejdsgiver skal overholde
  • se videoer med øvelsesvejledninger til Virk.dk

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: