Borgere, der jf. Servicelovens § 83 er visiteret til personlig hjælp og / eller madordning, har ret til at få udstedt et fritvalgsbevis som alternativ til den kommunale leverandør.

Fritvalgsbeviset udstedes af Læsø Kommune.
Beviset betyder, at borgeren kan indgå en aftale med en cvr-registreret virksomhed om at levere den visiterede ydelse.

Værdien af fritvalgsbeviset svarer til et beløb, der beregnes på baggrund af den udgift, som Læsø Kommune har ved at levere ydelse gennem den kommunale leverandør, og ydelsen skal leve op til de kvalitetsstandarder, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen for de pågældende ydelser.

I 2020 gælder følgende priser for fritvalgsbeviserne:

 

Budget 2020

Budget 2019

Praktisk hjælp

      339

330

Personlig pleje i dagtimer/bekvemme tider ekskl. moms

      373

364

Personlig pleje ubekvemme tider ekskl. moms

      442

431

Varm portion mad ekskl. moms

        45

44

Leverance af varm mad ekskl. moms

 ---

22

Det skal bemærkes, at ovennævnte priser er ekskl. moms

Til virksomheder:

Retningslinjer for tilsyn ved udstedelse af fritvalgsbeviser

De cvr-registrerede leverandører, som borgen vælger, skal udføre den visiterede hjælp med samme kvalitet, som hvis hjælpen blev udført af den kommunale hjemmepleje. Kommunen skal ikke godkende de valgte cvr-registrerede leverandører. Men kommunen har en forpligtelse til at sikre, at hjælpen leveres med rette kvalitet.

Udstedelse af nye fritvalgsbeviser

Når en borger har valgt en ny leverandør via fritvalgsbeviset, skal Læsø Kommune sende kommunens kvalitetsstandarder, inkl. leverandørens forpligtelse til at informere myndigheden om ændringer i borgerens behov for hjælp samt retningslinjer for afregning til den private leverandør.
Når borgeren har modtaget hjælp i tre måneder sender kommunen et kort spørgeskema til borgeren vedlagt svarkuvert.

Et eksempel på spørgeskemaet kan læses ved at klikke på nedenstående link.

Er borgeren tilfreds med den modtagne hjælp, foretager kommunen sig ikke yderligere. Leveres hjælpen ikke tilfredsstillende jf. borgerens opfattelse, indkalder kommunen leverandøren til et kort møde i borgeren hjem, hvor forholdene afklares.
Efterfølgende udsender kommunen en gang årligt spørgeskemaet til borgeren.

Opsøgende kvalitativt tilsyn

Der foretages opsøgende kvalitativt tilsyn, når kommunen en gang årligt revisiterer borgeren, der via fritvalgsbevis har valgt en privat leverandør. Kommunen skal sikre sig, at borgeren modtager den visiterede ydelse i rette mængde og med den kvalitet i leverancen, som er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder.
Lever den private leverandør ikke op til de kvalitative og kvantitative krav, indkalder kommunen, som ovenfor beskrevet, leverandøren til et kort møde i borgeren hjem, hvor forholdene afklares.