Støttecentret "Hyggekrogen"
Den Gamle Præstegaard,
Doktorvejen 1, Byrum
Telefon nr. 9849 8788

Hyggekrogen er Læsø Kommunes Støttecenter. 
Støttecenteret omfatter et samværs- og aktivitetstilbud for alle over 18 år, der ønsker/ har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Herudover har vi et Støtteteam som tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem (efter servicelovens § 82, § 85, § 99 og §104 - se nederst på siden).

Støtteteamet vil i samarbejde med borgeren arbejde på at øge borgerens egen mestring i dagligdagen,  øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau,  hjælpe med breve fra det offentlige og med økonomiske spørgsmål…

Endelig har vi Skov-gruppen som er et dagsbeskæftigelsestilbud under §104. Her arbejder vi mandag - torsdag fra 8:30 – 15:00

I Hyggekrogen arbejder vi ud fra et fælles mål/bærende princip om at støtte op om mulighederne for selvbestemmelse og medindflydelse på eget liv – ”Hjælp til selvhjælp”.

Som udgangspunkt skal man være visiteret til vores forskellige tilbud, men har du lyst til at se og prøve hvad der foregår, er du meget velkommen til at møde op, også selv om du ikke er visiteret.
Al kontakt vil i første omgang selvfølgelig være anonym og uforpligtende.
Finder vi sammen ud af, at Hyggekrogen er noget for dig, skal vi nok være behjælpelig med at få dig visiteret.

Vi har plads til alle, der kan give plads til andre, og vi giver mulighed for socialt samvær i en rummelig atmosfære.
Vores personale er altid parat til en snak, både alvorlig og mindre alvorlig, og vi har alle tavshedspligt.

Der er åbent i Hyggekrogen: 

Tirsdage

13.00  - 17.00

Torsdage

13.00  - 16.00

Fredage  

16.30  - 22.00

Lørdage 

13.00  - 16.00

Søn- og helligdage

13.00 – 16.00

 

 

Hyggekrogens personale er:  
Else Henriette Andersen, Teamleder og Socialpædagog,
Arbejdsmobil: 2041 2731,
Mail: ehan@laesoe.dk
Anette Grydgaard, SSA og primært § 85
Arbejdsmobil: 4013 9355,
Mail: agr@laesoe.dk

Matthias Grün, Omsorgsmedhjælper og hyggekrogsansvarlig,
Arbejdsmobil: 2040 9704,
Mail: magr@laesoe.dk

Mette Christine Huber – Pædagog og hyggekrogsansvarlig  
Arbejdsmobil:. 2040 9418
Mail: mchu@laesoe.dk 

Kirsten ”Kisser” Vendal Pedersen – Pædagog og hyggekrogsansvarlig  
Arbejdsmobil: 3063 4337
Mail: kvip@laesoe.dk 

Lisbeth Andersen – Social- og Sundhedsassistent og primært § 85 og § 99
Abejdsmobil: 2974 8347
Mail: lian@laesoe.dk 

Benjamin Nielsen - Ergoterapeut og Skovansvarlig
Arbejdsmobil: 4033 1599 
Mail: beni@laesoe.dk

 

Jacob Nymann Jensen - Omsorgsmedarbejder og primært § 97
Arbejsmobil: 2974 8324
Mail: anj@laesoe.dk