Indhold

Støttecentret "Hyggekrogen"
Den Gamle Præstegaard,
Doktorvejen 1, Byrum
Telefon nr. 9849 8788

Hyggekrogen er Læsø Kommunes Støttecenter. 
Støttecenteret omfatter et samværs- og aktivitetstilbud for alle over 18 år, der ønsker/ har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Herudover har vi et Støtteteam som tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem (efter servicelovens § 82, § 85, § 99 og §104 - se nederst på siden).

Støtteteamet vil i samarbejde med borgeren arbejde på at øge borgerens egen mestring i dagligdagen,  øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau,  hjælpe med breve fra det offentlige og med økonomiske spørgsmål…

Endelig har vi Skov-gruppen som er et dagsbeskæftigelsestilbud under §104. Her arbejder vi mandag - torsdag fra 8:30 – 15:00

I Hyggekrogen arbejder vi ud fra et fælles mål/bærende princip om at støtte op om mulighederne for selvbestemmelse og medindflydelse på eget liv – ”Hjælp til selvhjælp”.

Som udgangspunkt skal man være visiteret til vores forskellige tilbud, men har du lyst til at se og prøve hvad der foregår, er du meget velkommen til at møde op, også selv om du ikke er visiteret.
Al kontakt vil i første omgang selvfølgelig være anonym og uforpligtende.
Finder vi sammen ud af, at Hyggekrogen er noget for dig, skal vi nok være behjælpelig med at få dig visiteret.

Vi har plads til alle, der kan give plads til andre, og vi giver mulighed for socialt samvær i en rummelig atmosfære.
Vores personale er altid parat til en snak, både alvorlig og mindre alvorlig, og vi har alle tavshedspligt.

Der er åbent i Hyggekrogen: 

Tirsdage

13.00  - 17.00

Torsdage

13.00  - 16.00

Fredage  

16.30  - 22.00

Lørdage 

13.00  - 16.00

Søn- og helligdage

13.00 – 16.00

 

 

Hyggekrogens personale er:  
Else Henriette Andersen, Teamleder og Socialpædagog,
Arbejdsmobil: 2041 2731,
Mail: ehan@laesoe.dk
Anette Grydgaard, SSA og primært § 85
Arbejdsmobil: 4013 9355,
Mail: agr@laesoe.dk

Matthias Grün, Omsorgsmedhjælper og hyggekrogsansvarlig,
Arbejdsmobil: 2040 9704,
Mail: magr@laesoe.dk

Mette Christine Huber – Pædagog og hyggekrogsansvarlig  
Arbejdsmobil:. 2040 9418
Mail: mchu@laesoe.dk 

Kirsten ”Kisser” Vendal Pedersen – Pædagog og hyggekrogsansvarlig  
Arbejdsmobil: 3063 4337
Mail: kvip@laesoe.dk 

Lisbeth Andersen – Social- og Sundhedsassistent og primært § 85 og § 99
Abejdsmobil: 2974 8347
Mail: lian@laesoe.dk 

Benjamin Nielsen - Ergoterapeut og Skovansvarlig
Arbejdsmobil: 4033 1599 
Mail: beni@laesoe.dk

 

Jacob Nymann Jensen - Omsorgsmedarbejder og primært § 97
Arbejsmobil: 2974 8324
Mail: anj@laesoe.dk

 

De fire paragrafer i Serviceloven, hvorefter Hyggekrogen og støtteteamet er oprettet

§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.