Areal, befolkningstal, beskatnng og valgdeltagelse

Kommunens samlede areal: 11.382 ha

Indbyggertal pr. 15.05.2017: 1.814

 

Personbeskatning 2017

Kommuneskatteprocent:    26,50
Sundhedsbidrag:        8,00
Kirkeskatteprocent:    1,30

Beskatning I alt:    35,10


Grundskatter 2014
Kommunegrundskyldspromille:    34,00
 

Kommunevalget 19. november 2013
Gyldige stemmer:    1.293
Blanke og ugyldige:    21

 

Ialt afgivne stemmer:    1.314

Vælgere:    1.570

Stemmeprocent:    83,8

 

Du kan læse progronoser og nøgletal om Læsø ived at klikke i nedenstående liste

 

Befolkningstallet på Læsø er faldet de sidste mange år, og tendensen ser desværre ud til at fortsætte.

Se befolkningsprogronosen som blev brugt i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2015 Befolkningsprognose 2015 - 2025

Nøgletal for Læsø kan sammenlignes med tal fra andre kommuner.

Se de såkaldte ECO-nøgletal

ECO - nøgletal