Læs mere om udbydere af voksen- og fritidsundervisning på Læsø i listen nedenfor

AOF Læsø drives ulønnet og med assistance fra Læsø Kommune (lønudbetalinger).  AOF Læsø gør meget for at holde deltagerpriserne så langt nede som muligt.
Med dagens tilskudsregler og med tanke på, at der er mange aktiviteter, der har folks interesse, men relativt få til at deltage og betale, er det vanskeligt at etablere og bedrive kurser med kvalitet.

Derfor skal der lyde en opfordring til at vise interesse for og deltagelse i aktiviteterne.

Der gøres opmærksom på, at iflg. gældende tilskudsregler er kun pensionister med såkaldt medicinkort berettigede til forhøjet tilskud (skal oplyses v. tilmelding).


Til nettoprisen pr. deltager skal lægges et gebyr  50,-  (adm. og henlæggelser) er inkluderet i den angivne pris..

Betaling for deltagelse skal ske forud for første undervisningstime.
Betaling kan ske med frigørende virkning enten pr MobilePay nr. 523469 eller bankoverførsel kontonr. 7402 1035 907 eller kontant senest første kursustime.

.             

Daglig leder: Erik Nielsen
Rævestien 2, 9940 Læsø

tlf.: 2142 3309
e-mail: erni@aof.dk

AOF Læsøs bestyrelse består af:

Per Bay (formand)
Karin Jønsson
Anne Marie Toftelund Ladefoged
Inger Pedersen  
Lars Vilsen (næstformand)

 

Kærvej 3
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9930 0500

Læsø Ungdomsskole er fritidsskolen for alle unge på Læsø.

Hvert år tilbyder skolen en række ungdomsskolefag, rejser og klubaktiviteter.

Ungdomsskoleinspektør Karin Jerup Skov
Byrum Hovedgade 58
9940 Læsø

tlf: 9849 1566

e-mail: kasj@laesoe.dk

Facebook: Skoleportalen 

Folkeuniversitetet tilbyder ny viden, indsigt og inspiration.

Afdelingen på Læsø er en komité under Folkeuniversitetet i Danmark.
Folkeuniversitetet udbreder forskningens metoder og resultater til alle interesserede.

For lokale foredrag kan henvendelse ske til Folkeuniversitet på Læsø.

Flere oplysninger om komitéen og aktuelle nyheder kan læses på hjemmesiden.

Kontakt:
Leif Ladefoged
Doktorvejen 16
9940 Læsø
2925 0919
e-mail: leif@ladefoged.mail.dk 

Hjemmeside: Læsø Folkeuniversitet