Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Søg om boligstøtte via. selvbetjeningsløsningen i bunden af siden

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?
Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • * hvad du betaler i husleje
  • * hvor stor boligen er
  • * hvor mange I bor sammen
  • * din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:
Beregn

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:
Lån til beboerindskud

Ny, offentlig myndighed udbetaler boligstøtte
Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.
Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Hvis du har brug for hjælp
Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • • beregne og søge boligstøtte
  • • oplyse om ændringer i din indkomst
  • • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.