Medlemmer

Naja Nielsen og Janni Pedersen (repræsenterer de folkeoplysende foreninger)
Jan Bierberg (repræsenterer folkeoplysende voksenundervisning)
Birgit Stoklund og Jens Christian Olesen (repræsenterer de kulturbærende foreninger). 
Johnny Sørensen (repræsentant for Ældrerådet)
Kirsten Tonsgaard (repræsenterer Læsø Skole og Læsø Børnehus)

Formand: Jan Bierberg

Sekretær: Leif Ladefoged

Kultur- og Folkeoplysningsrådet - i daglig omtale Kulturrådet - skal sammensættes af repræsentanter for de folkeoplysende foreninger, voksenundervisningsområdet, de kommunale institutioner og de kulturbærende foreninger.

Rådets opgave er at inspirere, diskutere og kommentere sager af fælles interesse, d.v.s. spørgsmål om situationen for foreningerne og fritidslivet på Læsø, herunder situationen for voksenundervisning, kunstudøvelse, interessebetonet virksomhed osv. samt medvirke ved fordelingen af de midler til afsat til folkeoplysning og andre kulturelle formål.

Kultur- og Folkeoplysningsrådets møde afholdes mandage fra 19.00 til 21.00

 

Kontakt

Leif Ladefoged
Kulturkonsulent ved Administration
2925 0919
ll@laesoe.dk