Den kommunale styrelsesvedtægt og forretningsorden


Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2018 styrelsesvedtægten og forretningsordenen gældende fra 1. februar 2018.