Ungeindsatsen

Læsø Kommune etablerede pr. 1. august 2019 en Kommunal Ungeindsats (KUI).
Indsatsen er Læsø Kommunes indgang for alle unge mellem 15 og 25 år.

Målet med KUI er at gøre alle unge under 30 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

KUI er ansvarlig for at støtte og vejlede unge ift. uddannelse og beskæftigelse og skal sikre en koordineret indsats på tværs af områderne for uddannelse, beskæftigelse og en eventuel social indsats.

Hvem er Ungeindsatsen?

Læsø Kommune, Frederikshavn Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg arbejder sammen om Ungeindsatsen.
Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver. Dvs. der for den unge skal være én indgang, men kan være mange udgange, fra det kommunale system.
KUI Læsø rummer mange fagligheder, herunder socialrådgivere på beskæftigelses- og socialområdet, mentorer/kontaktpersoner, uddannelsesvejledere, jobkonsulenter og økonomiske sagsbehandlere.

Unge der har behov for støtte på tværs af flere områder tilbydes en kontaktperson, der hjælper med dette.

KUI yder både opsøgende og opfølgende indsatser med vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.
Kommunens vejledningsopgaver i forhold til unge under 25 varetages af vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg.