LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.

Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2007 - 2013 er udløbet.

I programmet for 2007 - 2013 udgjorde Læsø, Samsø og Ærø en fælles LAG

Det nye program for 2014 - 2020 er udarbejdet og der kan søges tilskud fra LAG'en.

Den lokale aktionsgruppe for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø er dannet ved en stiftende generalforsamling den 24. september 2014. 
Det er altså allerede muligt at søge om tilskud til projekter. 

Dog er retningslinjerne vedr. fiskerimidlerne ikke på plads endnu.

Landdistriktsprogrammet for 2014 -2020 er i teorien begyndt ved indgangen til 2013. I realiteten arbejdes der i øjeblikket i Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri på at udarbejde bekendtgørelser og vejledninger omhandlende dels procedurekrav til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, dels regler for støtte til projekter.

Der har været afholdt stiftende generalforsamling, og der er udarbejdet en fælles udviklingsstrategi  for den nye LAG for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø, og der har i den forbindelse været et godt samarbejde kommunerne imellem. Et nyt LAG for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø kan blive til stor gunst for os alle på de tre øer, men vil også give store udfordringer. 

Af fordele i forbindelse med samarbejdet kan for eksempel nævnes, at alle fire kommuner er øer, at vi har mange af de samme udfordringer, at de fire øer hører til blandt de mindste kommuner i landet, at færgedrift indgår som en meget væsentlig del af vores infrastruktur, at vi som fire øer lettere opnår synlighed, og vi allerede kender hinanden fra tidligere samarbejder.

Læsø, Samsø, Ærø og Langeland har således indgået en fælles aftale om Lokal autionsgruppe LAG i perioden 2014 – 2020.

Det betyder, at der er dannet en fælles bestyrelse, der fungerer i samarbejde men med udgangspunkt i fire bestyrelsesgrupper med hver sin koordinator.

En lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet 2014 – 2020, er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere.

Det er der ikke så meget nyt i, for det var også gældende i den tidligere periode.

Der vil også i fremtiden være tale om at støtte projekter, som lokalt udvikles nedefra efter bottom- up princippet i leader metoden.

Der vil i det nye program blive følgende tre indsatområder:

  1. Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder.
  2. Basale servicefaciliteter.
  3. Samarbejdsprojekter.


Hovedmålsætningen med LAG-indsatsen er dermed at fremme etableringen af nye arbejdspladser og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne.

Af udfordringer i forbindelse med etablering af LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø kan nævnes, at hele fire kommuner og tre regioner skal arbejde sammen. LAGéns udviklingsplan skal således godkendes i alle tre regioner. Hertil kommer selvfølgelig det, at vi alle fire er øer, og at det, når det er nødvendigt fysik at mødes, tager en del rejsetid. Den sidste udfordring med hensyn til rejsetid er allerede løst, da mange møder klares ved hjælp af videokonference.