Herunder kan du læse om de foreninger, der tilbyder idrætsaktiviteter og sport på Læsø

 

 

To gange om måneden går vi ture af et par timers varighed med kaffepause undervejs. I begyndelsen af hvert kvartal bliver et tre-måneders program lagt frem på posthus/postbutikker samt på bibliotekerne

FODSLAW
Formand: Freddy Sørensen
Museumsvej 4 
9940  Læsø
tlf. 9849 1139
E-mail: 98491139@mail.dk

 

Klubben midt i Kattegat, der - som den eneste nordjyske bane overhovedet - er fundet værdig til optagelse i Peugeot´s Golf Guide.

Formand: Jan Rulle
Østerby Havnegade 22, Østerby,
9940 Læsø
Telefon: 9849 8400
E-mail:  Læsø Seaside Golf Klub

Hjemmeside: Læsø Seaside Golf Klub

Formand Alan Klitgård Larsen
Telefon: 2176 7703

Læsø Roklub er en forening på Læsø som råder over 4 to - åres inrigger (en brugt båd som er købt af Varde Roklub, og en gave fra Skive Roklub og en brugt båd købt i Hals Roklub, samt en brugt fra Grindsted Roklub) Der findes 1 fire - åres inrigger (gave fra Næstved Roklub) samt 2 singlesculler (gave fra Nibe Roklub) og endelig 4 stk. bådvogne som vi har fået foræret fra Aalborg DameroklubLæsø Roklub har bådhal, klubhus mm. på Vesterø Havn ved det gamle redningshus.

Klubben er hjemmehørende i Vesterø Havn. På grund af beliggenheden er vi meget udsat for vestenvind, derfor er alle medlemmer flinke til at ringe sammen når vejret er godt og det er muligt at få en rotur. Du kan følge klubbens aktiviteter på facebook. 

Har du lyst til at være med,så kontakt os og du er velkommen til 3 prøveture, før vi opkræver dig 500 kr. i kontingent for et helt år (250 kr. hvis du er under 25 år). 

 

Vedtægter for Læsø Roklub

Indmeldelsesblanket til Læsø Roklub

Indmeldelsesblanket for støttemdlemmer i Læsø Roklub

Referat af Roklubbens generalforsamling 2017


Roklubbens bestyrelse:

Formand: Ingelise Rangstrup
Lindholmvej 10 Østerby
9940 Læsø.
Tlf. 2386 9732 
Email ingelise@rangstrup.com
Marianne Bjørn (kasserer er klubbens kontakt- og betalingsadresse)
Plantagevej 27
9940 Læsø
Tlf. 53540303
Email: marianne.bjoern@mail.dk


Bjarne Christensen (bestyrelsesmedlem)
Ellegaardsvej 2A
9940 Læsø
Tlf. 24429676
Email: Christensen@live.dk

Formand: Jytte Nielsen
Svalevej 10, Vesterø,
9940 Læsø
Telefon: 9849 9394

Klubbens formål er at fremme interessen for sejlbådssport samt styrke sammenholdet hos medlemmerne og varetage vores interesser i overensstemmelse med, hvad der findes påkrævet.

 

Formand: Gert Sørensen
Telefon: 2180 1848
E-mail: gertvilly@live.dk 

Læsø Skyttekreds har klublokale i Hjemmeværnsgården på Rullegårdsvej i Byrum.

Formand: Flemming Nielsen
Telefon: 9849 9123

Næstformand: Flemming Ledager Jensen
Rullegårdsvej 22
9940 Læsø
Telefon: 9849 1203
E-mail: ledager@jensen.mail.dk

 

Læsø Ungdom er etableret som et samarbejde mellem Vesterø Boldklub og Ø

sterby Sportsforening og varetager al arbejde med fodbold for ungdommen på Læsø. Læsø Ungdom er medlem af JBU og deltager i turnering med klubber fra fastlandet.

Standerhejsning ved ØsterbyHallen marts 2006

 

Formand: Henrik Larsen
Lille Stoklundvej 1,
9940 Læsø
Telefon: 9849 1816
E-mail: Læsø Ungdom

Hjemmeside: Læsø Ungdom

Vesterø Boldklub tilbyder hvert år en række indendørs og udendørs aktiviteter. Hver sommer i uge 29 er Vesterø Boldklub arrangør af Kajfesten i Vesterø Havn.

Klublokaler: Strandvejen 19, Vesterø Havn, 9940 Læsø
Telefon: 9849 9515

Formand: Thomas Hoffmann Madsen
Algade 54 2, th,
9000 Aalborg
Telefon: 6167 2572

kasserer: Gregers Jacobsen
Vesterø Havnegade
9940 Læsø
E-mail: gj@perlen.dk

Østerby Sportsforeningen tilbyder hvert år en række indendørs og udendørsaktiviteter.
Hver sommer arrangerer sportsforeningen Havnefest i Østerby Havn - en tre-dages fest hvor overskud går til ungdomsarbejdet i klubben.
Der afholdes Havnefest i uge 28.

Klublokaler: Gl. Havnevej 8,
Østerby, 9940 Læsø
Telefon: 9849 8008

Formand: Naja Nielsen, 
Mågevej 6, Østerby Havn,
9940 Læsø
Telefon:9849 8707
E-mail: Østerby Sportsforening

Web: Østerby Sportsforening

Foreningens formål er at fremme interessen for ride- og køresporten, at samle medlemmer til udøvelse af denne sport samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Formand: Randi Larsen
Kærmindevej 5,
9940 Læsø
Telefon: 9849 1526
E-mail: Læsø Ride- og Køreforening

Hjemmeside: Læsø Ride- og Køreforening

Læsø Folkedanserforening holder de gamle dansetraditioner i hævd - hver onsdag trænes der eftermiddag og aften i Læsø Forsamlingshus. Opvisninger sommeren igennem, blandt andet ved Museumsgården 

Formand: Preben MikkelsenFolkedanserbørn
Stoklundvejen 19, Byrum,
9940 Læsø
Telefon: 9849 1128
E-mail: Læsø Folkedanserforening