Læsø Kommune har indgået aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ålborg om løsning af de vejledningsopgaver, der er i forhold til Læsø Skoles elever og unge uddannelsessøgende på Læsø.

Spørgsmål vedr. uddannelse kan rettes til Læsø Skole på telefon 9849 1566 eller mail: skolen@laesoe.dk

Henvendelse kan også ske direkte til
Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg, Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg, telefon;     9931 4501
Der kan ligeledes aftales vejledningssamtaler ved henvendelse til skolen eller kontoret i Ålborg