Læsø Kommune har ansvaret for at opretholde en række samfundsvigtige funktioner både i hverdagen, og når ekstraordinære hændelser truer den fortsatte drift.

Formålet med beredskabspolitikken er at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt.

Beredskabspolitikken beskriver Kommunalbestyrelsens overordnede retnings­linjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses i kommunens forvaltninger og afdelinger. Derudover skal beredskabspolitikken skabe og forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab og dermed bidrage til en robust, sikker og tryg ramme for kommunens virke.