I by- og sommerhusområder er det lodsejerens opgave og pligt, at vedligeholde beplantning langs veje.

Der skal være en fri bredde på 4 meter og en fri højde ligeledes på 4 meter ved vejene, således at renovationsfolkene, brandvæsenet og lignende kan komme frem. Så husk at kontrollere din beplantning langs din vej – om den skal have en beskæring/studsning.

Der er udarbejdet en generel vejledning vedrørende beskæring mv. af buske og træer langs veje og stier.

Du kan læse vejledningen i nedenstående: