Læsø Kommune har på behandlingsområdet vedr. stofmisbrug forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget nogle kvalitetsstandarder for Behandandling af stofmisbrug jf. Lov om Social Service § 101. Læs mere om disse i den orangekasse nederst på siden

Behandlingscenter Nordenfjord er et tværkommunalt samarbejdsprojekt, som tilbyder ambulant misbrugsbehandling til borgere, som bor i Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn eller Læsø kommuner.

Centeret tilbyder ambulant behandling for både alkohol- og stofmisbrug.

Målgruppen er voksne over 18 år, som ønsker et behandlingstilbud for sit alkohol – eller stofmisbrug. I forbindelse med en behandling tilbydes også hjælp til pårørende.

Unge mellem 15 og 25 år, der har problemer med begyndende stofmisbrug, tilbydes Mobile Unge Team forebyggende og motiverende samtaler. En samtale med ungekonsulenten kan, efter aftale, følges op af et længerevarende behandlingsforløb.

Andre oplysninger
Der er åben anonym rådgivning ved henvendelse hos Læsø Kommune, Socialforvaltningen Doktorvejen 2 9900 Læsø
Kontaktpersoner er Faglig leder i socialforvaltningen Lene Møller Sandermoen, tlf.: 2041 5802 

Endvidere kan "Rådgivningstelefonen" i Frederikshavn Kommune benyttes indtil videre : tlf: 9845 6789

 

Kvalitetsstandard - behandling af stofmisbrug