Regnskab 2015.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. juni 2016 kommunens regsnkab 2015.

Du kan læse regnskabet og bemærkninger på nedestående link.

P.g.a. skift af økonomisystem på Læsø Kommun og demed også en ny opbygning af kontoplanen, er det ikke muligt at foretage en direkte sammenligning mellem regnskabet og budget 2016 eller 2017