Fra denne side kan du klikke dig videre til de høringer og udbud, som Læsø Kommune netop nu offentliggør

Afgørelser, tilladelser og vedtagelser

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune givet Læsø Salt A/S,  Hornfiskrønvej 3, 9940 Læsø tilladelse til etablering af 5 nye brønde ved Hornfiskrøn samt indvinding af saltholdigt vand herfra.

Tilladelsen og vilkår kan ses på https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune givet Læsø Vandværk tilladelse til indvinding af vand fra 5 nye boringer.

 

Hele annonceteksten kan ses på

www.frederikshavn.dk