Forældre til handicappede børn kan modtage forskellige ydelser som en hjælp til hverdagen.

Dækning af merudgifter

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til forsørgelse af børn og unge under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller langvarige lidelser. Forældre kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bor hjemme hos sine forældre.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et handicappet barn, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du selv passer dit barn. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen. Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal være betydeligt og medføre en varigt nedsat funktionsevne. Derudover skal barnet eller den unge være under 18 år.