Sol
For meget sol kan give hudkræft

Visionen er at forebygge og reducere antallet af tilfælde af kræft i huden blandt Læsøs borgere og andre med ophold i Læsø Kommune.
Kræft i huden dækker over to typer kræft: Almindelig hudkræft og modermærkekræft.

En solpolitik i Læsø Kommune skal ses som en integreret del af Læsø Kommunes Sundhedspolitik. Solpolitikken fokuserer på, at udendørs aktiviteter fordrer, at man beskytter sig selv og særligt børn mod solens skadelige Uv-stråling.
Solpolitikken skal medvirke til at give handleanvisninger og information om en solsikker adfærd og gøre det enkelt for kommunens borgere at beskytte sig mod solens skadelige Uv-stråling og dermed forebygge kræft i huden. 

Målsætning

 •  At borgere på Læsø sikres god viden om forebyggelse af kræft i huden gennem målrettet information.
 •  At borgere, herunder børn og øens gæster, aktivt følger anerkendte solråd og beskytter sig mod solens skadelige Uv-stråling.
 •  At solbeskyttelse indgår i institutionernes lærerplaner, undervisningsmiljøvurderinger, arbejdspladsvurderinger samt i vejledninger til forældre.

Målgruppe

Alle Læsøs borgere og andre med ophold i Læsø Kommune.

Indhold

 • Øge borgernes egen opmærksomhed på solbeskyttelse og opmuntre dem til at tage ansvar for egen og andres solbeskyttelse.
 • Sikre målrettet information til borgerne om, hvordan de kan forebygge kræft i huden, fx på kommunens hjemmeside og ved pjecer på biblioteket, servicecentre, i Helsehuset m.v.
 • Opfordre til at alle kommunens institutioner udarbejder en instruks i forhold til solbeskyttelse med afsæt i nyeste anerkendte retningslinjer.
 • Betragte solbeskyttelse som en del af arbejdsmiljøet for de af kommunens ansatte, der opholder sig meget udendørs og sikre, at der er mulighed for relevant solbeskyttelse for de ansatte, der arbejder ude.
 • Sikre at sundhedsplejersken vejleder forældre i solbeskyttelse af spædbørn og børn.
 • Sikre at børnehavebørn og skolebørn vejledes i solbeskyttelse, herunder tale med udskolingsbørn om hvilke sundhedsrisici, der er forbundet med solariebrug.
 • Sikre at børnenes skyggemuligheder indgår som et sikkerhedspunkt ved legepladsinspektion hos institutionerne samt sikre mulighed for skygge på offentlige legepladser.
 • Sikre at der forsat ikke er solarier i kommunale bygninger. Oplyse borgere om risikoen ved solariebrug, fx ved pjecer og plakater på biblioteket.
 • Sikre forebyggende oplysning om solbeskyttelse, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Opsætte oplysningsplancher om solbeskyttelse ved de mest populære badestrande i sommerhalvåret.

Økonomi og ressourcer

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark og er en af de kræftformer, som er dyrest at behandle. Samtidig kan kræft i huden, gennem en solsikker adfærd, næsten fuldstændigt forebygges.  Forebyggelsen kræver kun få kommunale ressourcer.
Solpolitikken implementeres gennem information, kampagner og vejledninger på de kommunale arbejdspladser og institutioner, hvorfor de kommunale ressourcer primært vil være i form af sundhedskoordinators oplysningsaktivitet samt indkøb af solbeskyttelse til kommunale medarbejdere.
Implementering og succesfuld gennemførelse af solpolitikken vil sandsynligvis på sigt resultere i kommunale besparelser på udgifter til personlig pleje og sygepleje samt på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Opfølgning

Social- og Kulturudvalget er ansvarlig for solpolitikken.
Læsø Kommunes sundhedskoordinator har til opgave at inspirere og videreformidle i forhold til nyeste viden og derved medvirke til at kvalitetssikre indsatserne. Sundhedskoordinator har ligeledes ansvar for at indsamle viden og erfaringer med udmøntning af solpolitikken og udarbejde årlig status til brug for det videre arbejde.

Vedtaget i Læsø Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011