På Læsø er den enkelte borger øens vigtigste aktiv. Derfor er det en særlig forpligtelse at skabe de bedste muligheder for job og uddannelse, for derigennem at bevare et levende samfund på øen. Den lange transporttid til fastlandet gør det vanskeligt at søge job og uddannelse udenfor øen, et faktum som erhvervslivet svarer igen på med stor kreativitet og iværksætterånd.

Læsø som selvstændig kommune giver mulighed for mange spændende jobprofiler, og især om sommeren summer øen af erhvervsaktiviteter, da turist- og servicesektoren skaber meget sæsonarbejde.

Læsø har forpligtende samarbejde med Frederikshavn på beskæftigelsesområdet og det er således Frederikshavn kommune der er ansvarlige for indsatsen og det sker ved at Jobcenter Frederikshavn har en afdeling på Læsø, Jobcenter Læsø.

I Jobcentret på Læsø er der normeret to stillinger, herudover henvises borgerne på Læsø til sagsbehandling i resten af Jobcenter Frederikshavn såfremt det vurderes som den bedste måde at give en indsats eller anden hjælp på.

Jobcenteret på  Læsø

Vejgård, Byrum Hovedgade 56A, 9940 Byrum

Jobcenteret på Læsø har følgende åbnings- og telefontider:

  Åbningstider Telefontider
Mandag 10:00 - 13:00 09:00 - 15:00
Tirsdag 10:00 - 13:00 09:00 - 15:00
Onsdag 10:00 - 13:00 09:00 - 15:00
Torsdag 13:00 - 16:00 09:00 - 16:00
Fredag Lukket Lukket


Sagsbehandler Jytte Bager Christiansen varetager arbejdsopgaver omkring sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb, revalidering og kontanthjælp.

Telefon 9845 5748, Mail jybc@frederikshavn.dk

Beskæftigelseskonsulent Michael Kristensen varetager arbejdsopgaver omkring virksomhedsservice, forsikrede ledige, ledighedsydelse og kontanthjælp.

Telefon 9845 8225, Mail mcki@frederikshavn.dk

Jobcenteret på Læsø har primært til opgave at servicere arbejdsledige og sygemeldte borgere. Det er endvidere Jobcenterets opgave at være behjælpelig med at finde nye medarbejdere til øens virksomheder. Det sker i et aktivt samarbejde mellem jobcentret, arbejdssøgende og virksomhederne.

Jobcenter Frederikshavn: Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.
Telefon: 9845 5600
Hjemmeside: Jobcenter Frederikshavn

På jobcentret kan du endvidere benytte en pc med adgang til JobNet og internettet.
Link til JobNet