På Læsø er den enkelte borger øens vigtigste aktiv. Derfor er det en særlig forpligtelse at skabe de bedste muligheder for job og uddannelse, for derigennem at bevare et levende samfund på øen. Den lange transporttid til fastlandet gør det vanskeligt at søge job og uddannelse udenfor øen, et faktum som erhvervslivet svarer igen på med stor kreativitet og iværksætterånd.

Læsø som selvstændig kommune giver mulighed for mange spændende jobprofiler, og især om sommeren summer øen af erhvervsaktiviteter, da turist- og servicesektoren skaber meget sæsonarbejde.

Fra forskellige uddannelsesinstitutioner udbydes der løbende kurser, både kompetencegivende kurser, som tilfredsstiller et erhvervsliv i udvikling, og mere fritidsprægede kurser, som imødekommer kravet til et varieret fritidsliv.

Aktiviteter vedrørende administrationen af job, borgernes arbejdssituation og den kommunale indsats på uddannelsesområdet, er samlet i et hus, i øjeblikket i Vejgård, Byrum Hovedgade 56A, Byrum, som rummer både LæringsCenter Læsø og Jobcenter Læsø, samt de kommunale kursuslokaler.

Læsø Jobcenter
Vejgård, Byrum Hovedgade 56A, 9940 Byrum

Jobcenter Læsø har følgende åbningstider:
Mandag – tirsdag: kl. 10.00 - 12.00

Onsdag: lukket

Torsdag: kl. 13.00 - 15.00

Fredag: lukket
 

Vedrørende forsikrede ledige og Jobbutikken.
Telefon: 9845 5779 / 9845 5748
 

Sagsbehandler Jytte Bager Christiansen varetager arbejdsopgaverne omkring sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og revalidering.
Telefon: 9845 5748
 

Jobcenter Frederikshavn varetager arbejdsopgaver omkring kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse og uddannelseshjælp.
Telefon: 9845 5000 

Jobcenter Læsø har til primært til opgave at servicere arbejdsledige og sygemeldte borgere.
Det er endvidere Jobcenter Læsøs opgave at være behjælpelig med at finde nye medarbejdere til øens virksomheder.
Det sker i et aktivt samarbejde mellem jobcentret, arbejdssøgende og virksomhederne.

Jobcenter Læsø og Jobcenter Frederikshavn har et forpligtende samarbejde, hvilket bl.a. indebærer, at enkelte specialopgaver varetages af Jobcenter Frederikshavn.
Jobcenter Frederikshavn: Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. Telefon: 9845 5600
Hjemmeside: Jobcenter Frederikshavn

Ledige job på Læsø er slået op på jobcentret.
På jobcentret kan du endvidere benytte en pc med adgang til JobNet og internettet.
Link til JobNet