Læsø Kommune købte i 2005 Spirholm incl. Fyretablissement med det formål at sikre offentlig adgang til området ved Nordre Rønner. 

Fyretablissementet var i en meget dårlig vedligeholdelsesstand efter at have stået tomt i 43 år. Derfor lavede Kommunalbestyrelsen en plan om at få Fyretablissementet renoveret, så det kan fremstå som den gang øerne var beboede. 

For at skaffe finansiering til renovering af Fyretablissementet blev der udarbejdet et forslag til hvorledes Nordre Rønner kunne renoveres og anvendes. Forslaget blev alene brugt til at søge midler til renovering af bygningerne.

Nu drives Nordre Rønner af interesseforeningen Nordre Rønners venner i samarbejde med en styregruppe bestående af udvalget for Teknik, Havne og Kulturudvalget og repræsentanter for bl.a. Friluftsrådet.

Denne organisation blev besluttet af Læsø Kommunalbestyrelse på møde den 10. marts 2008.