Iflg. lov om ligestilling af kvinder og mænd skal Kommunalbestyrelsen over for kommunens beboere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd bland de kommunale ansatte.

Redegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. november 2017 vedtaget ligestillingsredegørelsen for 2017.

Ligestillingsredegørelse 2017