Iflg. lov om ligestilling af kvinder og mænd skal Kommunalbestyrelsen over for kommunens beboere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd bland de kommunale ansatte.

Redegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2013 vedtaget ligestillingsredegørelsen for 2013.

Ligestillingsredegørelse 2013