Hvis du bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge.

Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

Sygedagpenge området varetages af Frederikshavn Kommune

For at modtage sygedagpenge, skal du være medlem af en a-kasse. Du skal også have haftret til understøttelse eller modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg.

Når du bliver syg, har du pligt til at melde dig syg på 'Min Side' på Jobnet.dk under menuen 'selvbetjening'. Det skal du gøre fra din første fraværsdag.

Er du syg mere end 14 dage, bliver du automatisk afmeldt Jobnet.

Vær opmærksom på , at nogle a-kasser kræver, at du også fortæller dem, at du er blevet syg.

Meld dig syg på Jobnet.dk

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Du kan have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er lønmodtager og bliver sygemeldt på grund af egen sygdom. Du kan ikke modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis du modtager løn elelr sygedagpenge fra di arbejdsgiver i forvejen.

Du skal melde di syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt.

Din sygemelding bliver registreret i NemRefusion.

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barselsdagpenge for arbejdsgivere og selvstændige.

Her kan de søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.

Når din sygemelding er registreret, får du besked i din digitale postkasse, om at du har fået en medelelse i ´Mit Sygefravær´.

Hvis du ikke modtager en meddelelse, skal du senest tre uger efter første fraværsdag kontakte kommunen og søge om sygedagpenge.

Læs om "Mit Sygefravær" på borger.dk

Læs om sygedagpenge på borger.dk

 

Arbejder du som selvstændig erhvervsdrivende med overskud fra egen virksomhed? Så kan du være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt på grund af egen sygdom.

Har du tegne forsikring, kan du være berettiget fra første eller tredje hele fraværsdag.

Har du ikke tegnet forsikring, men har overskud fra egen virksonhed, kan du være berettiget til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Du skal anmelde dit sygefravær i NemRefusion.

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barselsdagpenge for arbejdsgivere og selvstændige.

Her kan selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.

Anmeld sygefravær i nemrefusion

Læs om sygefravær på borger.dk

En dom fra Østre Landsret betyder, at kommunen ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Nogle sager skal muligvis genoptages.

Fremover skal der ligge en afgørelse fra kommune eller Ankestyrelse, før kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpenge til borgere, der har fået deres sag afgjort efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Det har Ankestyrelsen meddelt på baggrund af en dom fra Østre Landsret fra 4. maj 2018.

Den nye praksis ændrer ikke på, hvordan kommunen og Ankestyrelsen vurderer, om en borger er i stand til at arbejde eller ej, jævnfør Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

Ændringen har kun betydning for, hvornår kommunen må stoppe med at udbetale sygeagpenge.

Har dommen betydning for mig?

Hvis du tror, der er mulighed for , at du skal have genoptaget din sag, skal du starte med at tjekke en paragraf og to datoer. Tjek følgende oplysninger før du kontakter kommune elelr Ankestyrelse.

1. Din sag skla være afgjort efter sygdagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

2. Se på datoen på brevet fra kommunen, hvor der står, at det nu er afgjort, at dine sygedagpenge stopper.

3. Tjk derefter, hvilken dato kommunen stopper udbetalingen af dine sygedagpenge.          Hvis brevet fra kommunen er dateret 1/10, men stop for udbetalingen er sket før            denne dato, eksempelvis 1/9, så skal du reagere,

Kan min sag være forældet

Ankestyrelsen har i forbindelse med dommen fra Østre landsret fastsat en forældelsesfrist på tre år. Hvis din sag er afgjort før 4. maj 2015, vil den være forældet, og du har dermed ikke ret til at få den genoptaget.

Det er den myndighed  (kommune eller Ankestyrelse), der sidst har behandlet din sag, der skal tage stilling til, om sagen er forældet (jf. reglrne i lov om forældelse af fordringer).

Læs mere om principafgørele 40-18