I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev det besluttet, at den nærmeste fastlandskommune skulle udføre myndighedsopgaverne på et antal områder for de fire øer, der også efter kommunalreformen forblev selvstændige kommuner, men af en væsentlig mindre størrelse end landets øvrige kommuner.
For Læsø Kommune betød beslutningen, at Frederikshavn Kommune overtog opgaveløsningen på fire områder, mens Kommunalbestyrelsen på Læsø fortsat bevarerede den politiske beslutningskompetence på områderne.

I oversigten kan du læse om de områder, hvor der forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommuner.