Læsø Seniorklub tilbyder sine medlemmer møder, aktiviteter, sammenkomster, fællesspisninger og rejser.

Det er desuden Seniorklubben, der sørger for at flagalleen bliver sat op ved de mange festlige begivenheder, der arrangeres på øen.
Flagalleen kan opstilles i en hel by, på begge sider af festadressen ( Hovedgaden og Doktorvejen) i Byrum, i Vesterø langs Hovedgaden og i Østerby langs Hovedgaden og Smedevej.
Henvendeler vedr. flagalleen kan ske til Flemming Møller. Tlf 98499203 /  61789203. Mail: 98499203lo@gmail.com

Foreningens bestyrelse består af:

Formand  Jan Nielsen, Tlf 30274911. Mail. janimosen@gmail.com

Næstformand P.E.Sørensen

Kasserer Flemming Møller

Sekretær Eva Hørsholt. Tlf 41298002. Mail. evahoersholt@gmail.com

Lone Møller

Læsøforeningen i København er en gammel forening fra 26/11-1920. I tidligere tider mødtes man med andagt og samlesang. Foreningen er nu blevet moderniseret, og dens virke består i, at medlemmerne mødes en mandag aften månedlig i vintermånederne på Israels Plads i Kbh. På mødeaftenerne kommer forskellige personer og holder foredrag om dette og hint. Der er kaffebord, og snakken omkring foredrag og Læsø foregår på tværs af bordene, indtil aftenen afsluttes med en sang. Alle er velkommen i foreningen. Alle er velkommen til at sætte deres præg på mødeaftenerne.

Kontingent: 100 kr om året. Nye Læsøvenner skal være meget velkommen.

Formand: Mette Schiønnemann
Gillesager 210, 2. tv
2605 Brøndby
Telefon: 6171 5964
E-mail:Læsøforeningen

Læsø Foreningens hjemmeside  

Kræftens Bekæmpelse, Læsø Lokalforening arbejder med formål, indsatsområder og aktiviteter defineret af Kræftens Bekæmpelse.

Lokalforeningen fastsætter sin egen forretningsgang og aktivitetsplan.

Lokalforeningens opgaver er:

  • at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål;
  • at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål;
  • at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen;
  • at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter;
  • at arbejde for tilgang af medlemmer
  • at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse.

Formand: Inger Bondesen
E-mail: bondesen.laesoe@mail.tele.dk

Facebook: Kræftens bekæmpelse, Læsø

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside
Støt brysterne - kampagnehjemmeside 

Formand: Kent Kristiansen
Østerby Havnegade 6, Østerby Havn, 9940 Læsø
Telefon: 9849 8398

Diabetesforeningen

Læsø lokalkomité formidler Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdom og støtter patienter og pårørende. F.eks. arrangeres foredrag og motionsaktiviteter.
Læsø lokalkomité bakker Hjerteforeningens landsdækkende kampagner op med lokale aktiviteter.

Formand: Ingelise B. Marker
Adresse: Campingpladsvej 19, 9940 Læsø
Telefon: 29 89 99 40
Mail: ibm@privat.dk

Du kan finde Hjerteforenignen, Lokalkomité Læsø på Facebook.
Se også Læsø Lokalkomités egen hjemmeside. 

Læs mere om Hjerteforeningen på www.hjerteforeningen.dk
 

Kompagnichef: Jens Andersen
Byrum Hovedgade 8, 9940 Læsø
Telefon: 9849 1160

Luftmelderkorpset
Formand: Lars-Ebbe Vilsen
Stoklundvejen 11, Byrum, 9940 Læsø
Telefon: 9849 1352

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkelig sociale) opgaver.

Aktiviteter: Besøgstjenesten,  Vågetjenesten,  Søndags caféen og
mulighed for at søge Julehjælp!

Vi har ingen kontingent!

Foreningens Formand:
Mariann Toftlund
Kongevejen 3
Telefon: 21763340
Mail adresse: mariann.toftlund@gmail.com

Foreningens kasserer:
Grethe Sonne Hansen
Flarumvej 11
grethesh@gmail.com
Nordjyske Bank
Reg. nr.7402 1057091