Hovedudvalget er kommunens øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse og tillige er det øverste udvalg for varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i kommunen.

Hovedudvalget sammensættes Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse af indtil 5 medarbejderrepræsentanter, 2 sikkerhedsrepræsentanter og indtil 5 ledelsesrepræsentanter.
Hvis Læsø Kommune udpeger en daglig sikkerhedsleder, deltager vedkommende i hovedudvalgets møder.

Hoved-Med mødes ca. 4 gange om året.