Hovedudvalget er kommunens øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse og tillige er det øverste udvalg for varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i kommunen.

Hovedudvalget sammensættes i.h.t Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse af:

  • indtil 5 medarbejderrepræsentanter
  • 2 sikkerhedsrepræsentanter
  • indtil 5 ledelsesrepræsentanter

Hvis Læsø Kommune udpeger en daglig sikkerhedsleder, deltager vedkommende i hovedudvalgets møder.

Hoved-Med mødes ca. 4 gange om året.