Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. april 2019 kommunens regnskab for 2018.
På møde den 26 august 2019 blev det tilhørende revisionsberetning godkendt.