Mønter
Mønter

Lokal partistøtte 

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg og opnået mindst 500 stemmer eller deltaget i kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, i København dog mindst 500 stemmer, har ligeledes ret til tilskud til politisk arbejde i regionen henholdsvis kommunen.

Ansøgningen sendes via selbetjeningsforløbet på virk.dk. Tryk i den orange boks.