Støtte til politisk arbejde

Lokal partistøtte 

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg og opnået mindst 500 stemmer eller deltaget i kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, i København dog mindst 500 stemmer, har ligeledes ret til tilskud til politisk arbejde i regionen henholdsvis kommunen.

 

Ansøg om tilskud til politisk arbeje