Indhold

Før etablering af ny sø eller vandhul er nødvendigt at søge om landzonetilladelse. Visse steder kan det samtidig være nødvendigt at søge om tilladelse/dispensation i forhold til eksempelvis beskyttelser eller fredninger.

 

Følgende landzonetilladelse til etablering af søer og vandhuller er givet og er i fire ugers høring 3/1-2017 - 31/1 2017

Østerbyvejen 43D

Ansøg om etablering af sø eller vandhul

Landzonetilladelser til etablering af sø/vandhul