Indhold

Før etablering af ny sø eller vandhul er nødvendigt at søge om landzonetilladelse. Visse steder kan det samtidig være nødvendigt at søge om tilladelse/dispensation i forhold til eksempelvis beskyttelser eller fredninger.

 

Ansøg om etablering af sø eller vandhul

Ansøg om tilladelse til oprensning af sø