Vandhul
Vandhul

Før etablering af ny sø eller vandhul er det nødvendigt at søge om landzonetilladelse. Visse steder kan det samtidig være nødvendigt at søge om tilladelse/dispensation i forhold til eksempelvis beskyttelser eller fredninger.