Både i Vesterø og i Østerby er det muligt at tage sin hund med på en stykke af stranden, uden at hunden skal føres i snor.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 22 skal hunde i perioden fra 1. april til 30. september altid føres i snor, når den tages med på stranden 
I vinterhalvåret, fra 1. oktober - 31. marts, må man gerne lade sin hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at to strandstykker undtages fra denne generelle regel, og hvis hundeføreren har fuld kontrol over hunden, må man altså også om sommerren lade den løbe fri.

Fuld kontrol betyder ifølge domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den for eksempel angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, for eksempel ved at true eller løbe efter dem. Hunde, som eventuelt ikke prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

De to strandstykker er hver ca. 100 meter lange og afmærket med skiltning,.

På kortet kan du se, hvor de strandstykker ligger, hhv. øst for Vesterø havn og øst for Østerby havn.


Vesterø:

Østerby:

Ordningen er indført som en forsøgsordning i 2020 og 2021, hvorefter den evalueres med henblik på at blive permanent.