Vielse

Hvis du skal giftes og er danske eller nordiske statsborgere, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så Læsø Kommune kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen kan udfyldes på www.borger.dk eller du kan få blanketten udleveret ved henvendelse i Borgerservice. Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhus.

Statsborgere fra andere lande end Danmark og de nordiske lande bedes kontakte familieretshuset for vielse i Danmark.

https://familieretshuset.dk/proevelsesenhed/hvis-i-skal-giftes

Ønsker I en borgelig vielse i Læsø Kommune, skal tidspunktet aftales med Borgerservice.

Skilmisse

Du bør kontakte statsforvaltningen, hvis du ønsker information om skilsmisse eller separation.

På statsforvaltningens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for separation og skilsmisse, og du kan få at vide, hvad du skal gøre, hvis du ikke ønsker at være gift længere. www.familieretshuset.dk