Visionen er, at Læsø Bibliotek skal tilbyde et tidssvarende tilbud om biblioteksbetjening og et højt serviceniveau, idet der satses på alsidighed, aktualitet, dynamik, dialog, engagement, effektivitet, hurtighed, kvalitet og åbenhed. Biblioteket skal give anledning til gode oplevelser, ny forundring og inspiration hos brugere og lånere.

Biblioteket skal understøtte alle borgeres mulighed for dannelse, udvikling, opkvalificering af evner og viden ved aktivt at understøtte den livslange læringsproces.

Biblioteket skal fremstå som et centralt kommunalt tilbud til borgerne, og den størst mulige biblioteksfaglighed skal tilstræbes. 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2010.
Der er i august 2012 foretaget konsekvensrettelser af redaktionel art som følge af den udvalgsløse politiske struktur i Læsø Kommune, og der er den 18. marts 2013 vedtaget rettelser i forbindelse med beslutning om en ændret bemanding vedr. bibliotekar.