”NATURLIG SUND FORNUFT PÅ LÆSØ”

Forord

Vi sætter med denne politik fokus på sundheden i Læsø Kommune. Sundhedspolitikken er en meget vigtig del af sundhedsindsatsen, som Læsø Kommune er i gang med og skal i gang med i de kommende år. Sundhedspolitikken tager ikke ansvaret fra den enkelte på sundhedsområdet. Det er kommunens intention, at sundhedspolitikken støtter op om og giver rammer og gode muligheder, så alle kan blive sunde borgere.

Det vigtigste element i sundhedspolitikken er skabe ”handlefærdigheder”. Det vil sige, at vi alle udvikler evnen og lysten til selv at tage vare på egen og andres sundhed. Vi skal ikke pakkes ind i vat, men vi skal selv kunne træffe valg og forme vores eget liv også hvad angår sundhed. Med da sundhed i stort omfang er præget af holdninger og vaner, skal sundhedspolitikken medvirke til at sikre, at vi kan træffe vore valg på baggrund af den viden, der er tilgængelig på området.

Sundhedspolitikken er en ramme for den konkrete indsats, hvor borgerne møder kommunen. Det er derfor i høj grad op til kommunens medarbejdere og institutioner, hvordan sundhedspolitikken praktiseres og udmøntes. Institutionerne kan i handleplaner og virksomhedsplaner beskrive hvordan sundhedspolitikken udmøntes.

Tanken med sundhedspolitikken har været at få etableret en fælles platform for nuværende sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter og desuden fungere som løftestang og inspiration for nye initiativer på området. Sundhedspolitikken skal ses i sammenhæng med Læsø Kommunes øvrige politikker.

Læsø Kommune håber, at politikken vil inspirere os alle til at gøre endnu mere for at fremme sundheden i dagligdagen både derhjemme og overalt på Læsø. Det er kommunens ønske at overskriften ”NATURLIG SUND FORNUFT PÅ LÆSØ” bliver pejlemærket for sundhedspolitikken.
 

Social- og kulturudvalget
Erik Malmose – formand / Lone Broe Christiansen / Bente Faurholt

Andre muligheder