Med NemID kan du følge din kontakt med sundhedsvæsenet ved at logge på www.sundhed.dk
Klik derefter på Mine sundhedsdata i menuen Min sundhed.dk og vælg fx
Min e-journal, hvor du kan se dine oplysninger fra din journal på hospitalet og få overblik over din sygehistorie. Du kan fx også se dine blodprøvesvar. Oplysningerne bliver synlige for dig efter 14 dage.
Eller du kan vælge
Mine konsultationer, hvor du kan se hvornår du var hos lægen, tandlægen eller anden behandler og få et overblik over de konsultationer, du har fået.

NemID er ét fælles log-in til både den offentlige og den private sektor.
NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort med engangskoder.
Du kan bruge NemID uanset om du vil bruge Læsø Kommunes selvbetjening, hente din årsopgørelse fra SKAT, åbne din e-boks eller se dine personlige sundhedsoplysninger på sundhed.dk. 
Med NemID bruger du det samme log-in alle steder og måden du logger på er fuldstændig den samme.

Hvis du har behov for hjælp kan du henvende dig til:

Læsø Kommunes Borgerservice.

Bestil dit NemID på www.nemid.nu

Log ind på www.sundhed.dk

For at betjene dig selv på nettet og se informationer på Min Side skal du logge på med NemID

Hvad er NemID?

NemID er din adgangskode på internettet, som gør det sikkert for dig at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Skal du i netbanken eller betjene dig selv hos det offentlige, skal du logge på med NemID.

Bestil NemID

Som borger kan du få NemID på følgende måder:

  • bestille NemID digitalt - vælg 'Bestil NemID' i 'Selvbetjening'
  • få NemID via din netbank
  • få NemID ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice.

Forny NemID

Du skal forny dit NemID hvert tredje år, og det får du automatisk besked om, når det er tid.

Du kan få besked på forskellige måder:

  • når du logger på en offentlig eller privat hjemmeside med dit NemID, eller
  • ved at du modtager en mail eller et brev om at forny dit NemID.

Hvis du har en nøgleviser, skal du være opmærksom på, at du skal bruge dit nøglekort, når du fornyer dit NemID, også selvom du plejer at bruge din nøgleviser, når du logger på med NemID.

Du kan læse mere i Digitaliseringsstyrelsens vejledning.

Én adgangskode og et nøglekort

NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et personligt nøglekort med en række nøgler (engangskoder). Både netbankerne, det offentlige og en lang række private virksomheder benytter NemID. Det betyder, at du kun skal huske én adgangskode, uanset om du vil besøge din netbank, tjekke skatteoplysninger eller handle i en netbutik, der har tilmeldt sig NemID.

Brug NemID fra flere computere

NemID er ikke låst til et apparat. Med nøglekortet i hånden har du mulighed for at få adgang til hele din digitale hverdag, fx sygehusjournal, ejendomsoplysninger, status på venteliste til vuggestue osv., og du kan sikkert gå på din netbank fra flere forskellige computere, tablets eller telefoner med netadgang – fx derhjemme, på arbejdet eller på biblioteket.

Nøgleviser

En nøgleviser er et lille apparat med en knap og en skærm, som anvendes i stedet for nøglekortet. Med en nøgleviser får du vist en nøgle ved et tryk på en knap. Du taster nøglen samme sted, som når du taster nøglen fra nøglekortet.

Nøgleviseren er ligesom nøglekortet personligt og passer kun til dit NemID. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på den og opbevarer den et sikkert sted.

Du skal beholde dit nøglekort. Du får fx brug for det:

  • når du skal forny din NemID - ca. hvert tredje år
  • hvis du mister nøgleviseren og skal spærre den.

NemID nøgleviser er et supplement til dit nøglekort. Nøgleviseren er lidt hurtigere i daglig brug i forhold til nøglekortet. Den er et tilbud til dig, der bruger mange nøgler.

Læs mere om nøgleviseren.

Hvem kan bruge NemID?

Du kan få NemID, når du:

  • er fyldt 15 år, dvs. er 15 år eller derover.
  • har et dansk cpr-nummer.
  • kan opfylde legitimationskravene.

Bemærk: Hvis du ikke har en fast adresse i folkeregistret, skal du oplyse en postadresse, som dine NemID-nøglekort kan sendes til.

Se krav til legitimation på nemid.nu.

Her kan du bruge NemID

NemID giver adgang til både netbanken, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester.

Her finder du en liste over de tjenesteudbydere, der tilbyder adgang med NemID:

NemID for udenlandsdanskere

Bor du i udlandet og vil have NemID, kan du vælge at få straksudstedt NemID ved personligt fremmøde i borgerservice, eller du kan registrere dig online og hente den midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation i udlandet.

Udenrigsministeriet pålægger et gebyr på ca. 195 kr. (2017) for udleveringen, og du skal fremvise gyldigt dansk pas, når du henter den midlertidige adgangskode.

Er du på besøg i Danmark, kan du også vælge et udleveringssted i Danmark. Afhentning og straksudstedelse i Danmark er gratis.

Midlertidig adresseændring eller emigrering til andet land

Nye nøglekort bliver sendt til din folkeregisteradresse. Hvis du ændrer adresse midlertidigt, eller hvis du udvandrer, kan du selv anføre en alternativ adresse i selvbetjeningen på NemID.nu.

Kan jeg kun bruge mit NemID til netbank og ikke på offentlige hjemmesider?

Hvis du har fået NemID via din bank, skal du sige ja til at knytte offentlig digital signatur til dit NemID, før du kan bruge NemID på offentlige og private tjenester.

Læs mere om at knytte offentlig digital signatur til dit NemID

Start bestilling af offentlig digital signatur til dit NemID:

Må jeg give andre adgang til mit NemID?

NemID er din personlige signatur, og det betyder, at du ikke må give andre adgang til at bruge dit NemID.

Hvis du fx er værge og har brug for at hjælpe en umyndig person, skal du anvende dit eget NemID til at logge på den tjenesteudbyder (fx SKAT eller netbank), som personen ønsker hjælp til.

Tjenesteudbyderen skal herefter give dig mulighed for at vælge, om du agerer på egne vegne eller på vegne af den umyndige person.

Det er endnu ikke alle systemer, som tilbyder den mulighed, men det er et problem, som skal løses hos den enkelte tjenesteudbyder.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet mit nøglekort?

Hvis du har mistet dit NemID-nøglekort, kan du selv bestille et nyt på nemid.nu. Herefter spærres dit gamle nøglekort automatisk.

Kan jeg bestille ekstra nøglekort til NemID, hvis jeg fx skal ud at rejse?

Ja, på NemID.nu under selvbetjening kan du bestille op til tre ekstra nøglekort. Ved henvendelse i banken eller hos kommunens borgerservice kan du få udleveret op til ti ekstra nøglekort.

Selvbetjening