Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering handler om flere ting.

Det handler dels om at fremme et godt helbred, f.eks. gennem en sund livsstil, at forebygge sygdom eller forværring af sygdom samt at fremme det bedst mulige liv, når sygdom er opstået.
Sundhed er dog mere end blot et godt helbred. Sundhed handler f.eks. også om at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.
Undersøgelser  har vist, at mennesker, som har en stærk oplevelse af sammenhæng i deres liv, og som oplever hændelser i deres liv som forståelige og meningsfulde, har en form for robusthed, som sætter dem i stand til bedre at kunne klare livets udfordringer, f.eks. kronisk sygdom eller ulykke.
At kunne håndtere livets udfordringer handler i høj grad om at have relevante ressourcer til sin rådighed.

Vi er alle eksperter i eget liv. Det er os selv, som ved, hvad der for os er et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. 
Men vi kan også alle få brug for hjælp og vejledning, både personligt og professionelt, når vi støder på nye udfordringer.
De kommunale sundhedsfremmetiltag og forebyggelses- og rehabiliteringsforløb kan være medvirkende til at øge dine ressourcer.
Orientér dig om de aktuelle tilbud under Sundhed og Sygdom på kommunens hjemmeside og hold øje med enkeltstående arrangementer i Kalenderen på hjemmesiden eller i Læsø Posten.
Gennem de regionale sundhedsaftaler i Region Nordjylland har Læsø Kommune bl.a. tilsluttet sig de sygdomsspecifikke aftaler inden for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), Hjerte-karlidelser og Diabetes Type 2.