Medlemmer

  • Johnny Sørensen - Formand
  • Jørgen Toftlund - Næstformand
  • Grethe Hoffmann
  • Kirsten Abildgaard
  • Vibeke Kristiansen

Sekretær: Helle Carlsson Kunckel Christensen

I alle kommuner skal der etableres et Ældreråd, og de 5 medlemmer af Ældrerådet i Læsø Kommune vælges ved direkte valg på samme dag, som der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen i politiske sager, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om forslag, der vedrører øens ældre borgere.

Ældrerådet afholder i gennemsnit 7 møder om året. På møderne, der er lukkede, behandles sager som tilsynsrapporter for plejehjemmet, serviceniveauet i ældreplejen på øen, visioner og mål for kommunens politik på ældreområdet, budget m.m. Møderne holdes i Aktivitetscentret, Birke Allé 4, Byrum.

 

Kontakt

Leif Ladefoged
Kulturkonsulent ved Administration
2925 0919
ll@laesoe.dk